Poslovni partneri iz Bosne i Hercegovine
ZIDAR ŽIVANOVIĆ
ZIDAR ŽIVANOVIĆ
Visokogradnja i niskogradnja

Lokacija

Bijeljina, Donja Trnova

Telefon / fax

387(0)55 552 366

Mobilni telefon

387(0)65 515 919

E-mail

zidarzivanovic@rstel.net

Web

52630 pregleda